Pendidikan

Imam Baihaqi, Sejarah Ringkas Ahli Hadits yang Merawikan Hadits-Hadits Nabi Muhammad S.A.W

GARDAPOS.COM - Imam Baihaqi (wafat 458 H), Lahir pada tahun 384 H.

Beliau mengumpul hadits dan meletakkannya dalam kitab-kitab beliau yang bernama Sunan Baihaqi, Syu'bul Iman, dan lain-lain. Beliau selain Ulama Hadits terkenal juga ahli fiqih dalam Madzhab Syafi'i RHL., dan pembela l'itiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah. Meninggal di Nisabur Persia dan bermakam di Baihaq pada tahun 458 H.[]


[Ikuti GardaPos.com Melalui Sosial Media]
Tulis Komentar