Pendidikan

Imam Nisai, Sejarah Ringkas Ahli Hadits yang Merawikan Hadits-Hadits Nabi Muhammad S.A.W

Imam Nisai. (gbr.net)

GARDAPOS.COM - Imam Nisai (wafat 302 H). Nama lengkap beliau Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'ib bin 'Ali bin Bahar bin Sizam bin Dinar an Nisai as Syafi'i.

Beliau lahir di sebuah desa bernama "Nisa" di daerah Khurasan (Asia Tengah) pada tahun 214 H.

Belajar ilmu di kota-kota dan di negeri-negeri Islam ketika itu, sehingga beliau digelari dengan julukan "el Hufadz" (yang banyak menghafal
hadits di luar kepala). Beliau seorang Imam Hadits, tetapi dalam fikih penganut Madzhab Syafi'i.

Ada orang mengatakan bahwa beliau lebih hati-hati dalam mengumpul hadits, melebihi kehati-hatian Imam Bukhari dan Muslim, akan tetapi dalam keseluruhannya maka kitab Nisai di bawah dari kitab Bukhari dan Muslim.

Beliau meninggal di Ramlah, sebuah desa di Palestina dan bermakam di permakaman Baitul Muqaddis pada tahun 302 H.**


[Ikuti GardaPos.com Melalui Sosial Media]
Tulis Komentar